Tarih geçmiş hakikati araştırma ameliyesidir.
Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
RSS

2007 senesinde kurulan Üniversitemiz bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak 2009 yılında başladığı eğitim-öğretim hayatına birinci ve ikinci öğretim olarak yaklaşık beş yüz lisans öğrencisi ile devam etmektedir. Tarih Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010-2011 öğretim yılında açtığı Yüksek Lisans ve 2013-2014 öğretim yılında başlattığı Doktora programıyla lisansüstü eğitimi vermektedir. Prof. Dr. Kemal TURAN ilk bölüm başkanlığı görevini üstlenmiş, eğitim tarihi alanında bölümümüzde dersler vermiş ve yaş haddinden 2014 senesinde emekliliğe ayrılmıştır. Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK de bölümümüzde çeşitli alanlarda dersler vermiş olup Aralık 2014’de vefat etmiştir. Prof Dr. Ali ÖNGÜL, Prof Dr. Kemal TURAN’ın ardından 2010’da devraldığı bölüm başkanlığını 2015 Şubat ayındaki emekliliğine kadar sürdürmüştür. İhtisas alanı Selçuklu tarihi başta olmak üzere Arapça’dan İslam tarihine uzanan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında muhtelif dersler açmıştır.

2015 başından itibaren bölüm başkanlığını Doç. Dr. Mesut AYAR yürütmektedir. 2009-2014 yılları arasında Kavaklı Kampüsü’nde eğitim hayatına devam eden bölümümüz 2014-2015 senesi itibariyle Kayalı Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Bölümümüz bünyesinde 2014-2015 bahar yarıyılı itibariyle bir doçent, sekiz yardımcı doçent ve on beş araştırma görevlisi bulunmaktadır. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi kürsüleri mevcuttur. Lisansüstü programlarımızda tamamlanmış ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Bugüne kadar tarih anabilim dalı Yüksek Lisans programından 8 öğrenci mezun olmuştur. 2015 Bahar yarıyılı itibariyle on yedi Yüksek Lisans öğrenci ve dört adet Doktora öğrencisi de öğrenimlerine devam etmektedir.


TARİH KONFERANSLARI VII


TARİH KONFERANSLARI VI

TARİH KONFERANSLARI V          


TARİH KONFERANSLARI IV


TARİH KONFERANSLARI III

   


TARİH KONFERANSLARI II

    


TARİH KONFERANSLARI I

     

  • Yeni Neşriyat
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.