Tarih geçmiş hakikati araştırma ameliyesidir.
Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
24/03/2015 17:02:46 - 16/05/2018 17:02:46 - 4159 Okunma

Doç. Dr. Faruk Doğan (Bölüm Başkanı)   

Dr. Öğr. Üyesi Raif İvecan (Bölüm Başkan Yardımcısı)     

Dr. Öğr. Üyesi  Hüseyin Serdar Tabakoğlu (Bölüm Başkan Yardımcısı) 

                                                       

Yönetim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.