Tarih geçmiş hakikati araştırma ameliyesidir.
Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
18/03/2015 18:20:02 - 20/11/2017 18:20:02 - 86849 Okunma

2007 senesinde kurulan Üniversitemiz bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak 2009 yılında başladığı eğitim-öğretim hayatına birinci ve ikinci öğretim olarak yaklaşık beş yüz lisans öğrencisi ile devam etmektedir. Tarih Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak 2010-2011 öğretim yılında açtığı Yüksek Lisans ve 2013-2014 öğretim yılında başlattığı Doktora programıyla lisansüstü eğitimi vermektedir. Prof. Dr. Kemal TURAN ilk bölüm başkanlığı görevini üstlenmiş, eğitim tarihi alanında bölümümüzde dersler vermiş ve yaş haddinden 2014 senesinde emekliliğe ayrılmıştır. Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK de bölümümüzde çeşitli alanlarda dersler vermiş olup Aralık2014’de vefat etmiştir. Prof. Dr. Ali ÖNGÜL, Prof. Dr. Kemal TURAN’ın ardından 2010 senesinde devraldığı bölüm başkanlığını 2015 Şubat ayındaki emekliliğine kadar sürdürmüştür. 

2015-2017 yılları arasında bölüm başkanlığını Prof. Dr. Mesut AYAR yapmıştır. 2017 Kasım ayı itibariyle Yrd. Doç. Dr. Faruk DOĞAN bölüm başkanlığını yürütmektedir. 2009-2014 yılları arasında Kavaklı Kampüsü’nde eğitim hayatına devam eden bölümümüz 2014-2015 senesi itibariyle Kayalı Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Bölümümüz bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte bir profesör, on beş yardımcı doçent ve on iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi kürsüleri mevcuttur. Lisansüstü programlarımızda tamamlanmış ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Bugüne kadar tarih anabilim dalı Yüksek Lisans programını birçok öğrencimiz tamamlamıştır. Akademik kriterlerin karşılanamamasından dolayı bir müddet açılamayan doktora programı 2017-2018 dönemiyle tekrardan öğrenci kabulü almış ve eğitim-öğretimine kaldığı yerden devam etmektedir.

tarihçe

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.